Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka

Specjalizacje

 • PRAWO CYWILNE
 • PRAWO GOSPODARCZE
 • PRAWO KARNE
 • PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
 • PRAWO SPADKOWE

Języki obce

 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski

Rodzaje usług

 • PRAWO AUTORSKIE
 • PRAWO KOMPUTEROWE
 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRYWATNE
 • podatki lokalne
 • znaki towarowe (firmowe)
 • prawa człowieka
 • referendum
 • jakość wyrobów i usług
 • ruch i przewóz lotniczy
 • dodatki mieszkaniowe
 • własność lokali
 • rynki papierów wartościowych
 • dochodowy - osoby fizyczne
 • podatek rolny i leśny
 • podatki pośrednie (vat i akcyza)
 • narodowe fundusze inwestycyjne
 • przedsiębiorstwa państwowe
 • stowarzyszenia
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
 • choroby zawodowe
 • roszczenia w razie niewypłacalności pracodawcy
 • samorząd pracowniczy
 • strajki
 • urlopy
 • wypadki przy pracy
 • zwolnienia grupowe
 • prywatyzacja
 • listy przewozowe
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne
 • choroby zawodowe
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • powszechne ubezpieczenie zdrowotne
 • system ubezpieczeń społecznych
 • zasiłki
 • Traktat o UE

Kontakt

POMOCPRAWNA.INFO